Projektuojame ir įgyvendiname

Energinio naudingumo projektavimas

Namų energinio naudingumo projektavimas

Gyvenamųjų namų energinio naudingumo projektas

Kas yra pastato energinis naudingumas? Kodėl jis reikalingas projekto rengimo stadijoje?

Kryptingas energijos vartojimo mažinimas ir atsinaujinančių išteklių energijos naudojimas pastatų sektoriuje yra svarbios priemonės, būtinos sumažinti energinę priklausomybę ir šiltnamio efektą, sukeliančių dūjų emisiją. Dar 2009 metais Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 406/2009/EB buvo nurodyti valstybėms įsipareigojimai apie šiltnamio efektą sukeliančių dujų emesijų sumažinimą, nustatomi nacionaliniai privalomi CO2 kiekio mažinimo tikslai, kurių siekiant itin svarbus energijos vartojimo efektyvumas pastatų sektoriuje. Pastato energinis vertinimas parodo, kiek pastatas suvartoja energijos. Tokio projekto pagrindinis tiklas – parengti ir įvertinti projektuojamo pastato atitiktį energinio naudingumo klasės (A, A+, A++) reikalavimams ir pateikti skaičiavimo rezultatus. Energinio vertinimo dalį projekto vadovas pateikia projekto bendroje dalyje.

Energinio naudingumo projekto kainą

Ypač patogu ne tik Užsakovui, bet ir architektui, kai energinio vertinimo dalį ir konstrukcijų projekto parengimo dalį atlieka konstruktorius. Tada nereikia pateikti užduotį skirtingiems projekto rengėjams, o viską patikėti vienam specialistui.

Namo energijos išsaugojimui įtakos turi du pagrindiniai aspektai, kuriuos ir apibrėžia energinio vertinimo dalies rengėjas: namo konstrukcijų atitvarų plotai ir namo inžinerinės sisitemos projektavimas. Atitvarų apšiltinimo įrengimo detalės projektuojamos ir atvaizduojamos projekto konstrukcinėje dalyje pagal energinio vertinimo iš anksto suprojektuotus šiluminius rodiklius. Bet konstrukciniai sprendimai taip pat gali paveikti fasado apšiltinimo plotų kiekius, atskiras šiluminių tiltelių konstrukcijas.

Todėl, ruošiant namo energinio vertinimo dalį, būtų naudinga atsižvelgti ir į numatytus atskirus konstrukcinius sprendinius.

Atsiųskite el. paštu projektuojamo namo aukšto architektūrinius planus, pjūvį ir stogo architektūrinį planą .pdf formatu ir mes įvertinę projekto sudėtingumą ir apimtį kuo greičiau pateiksime Jums pasiūlymą.

UAB Lengva sija © 2022 Visos teisės saugomos

UAB Lengva sija © 2022